Veilige zwemlocaties

Via deze website vertellen we meer over de diensten van het NIVZ en wat wij voor u kunnen betekenen. Veiligheid staat centraal. Het doel van de Stichting NIVZ is namelijk het bevorderen en ontwikkelen van de (fysieke) veiligheid op- en rondom zwemlocaties in het hele land.

Risico's in kaart brengen

Het NIVZ brengt risico's in kaart en rapporteert resultaten aan de hand van een model die is opgericht volgens internationale standaarden. Behalve het uitvoeren van de pre-scan en/of risk assessment vervult de stichting een adviserende rol ten behoeve van het lokale veiligheidsbeleid.

Waarom een veiligheidsonderzoek door het NIVZ laten uitvoeren op uw zwemwaterlocatie?

De laatste jaren zijn er meer dan 80 gevallen van accidentele verdrinkingen in Nederland (bron: CBS). Daarnaast vinden tal van andere incidenten plaats op en rondom zwemlocaties. Om de risico's te verminderen worden regels betreffende de veiligheid aangescherpt, zoals de vernieuwde criteria voor de Blauwe Vlag. Het lokale veiligheidsbeleid en de beheersmaatregelen kunnen niet achterblijven. De pre-scan en/of risk assessment levert u waardevolle informatie over de huidige situatie en tastbare input voor het te voeren beleid.

Het NIVZ kan u helpen

  • Experts gaan zorgvulding te werk met de risico-inventarisatie in uw gebied;
  • Door middel van speciaal ontwikkelde modellen krijg u een duidelijk en visueel inzicht in de risico's;
  • Het NIVZ presenteert u de resultaten, inclusief conclusies en aanbevelingen, en kan u verder adviseren over het veiligheidsbeleid.

In de criteria van de Blauwe Vlag is een belangrijke rol weggelegd voor een risico-inventarisatie. Het NIVZ kan zo'n risico-inventarisatie voor u uitvoeren.

Gegevens
Stichting NIVZ
Postbus 84300
2508 AH Den Haag
T (0255) 545 858
E
Onafhankelijkheid
De stichting NIVZ levert haar diensten professioneel, onafhankelijk en onpartijdig. onafhankelijkheid
Disclaimer & Privacy
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze website en de daarin opgenomen gegevens, kan de Stichting NIVZ niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. De Stichting NIVZ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, (on)bereikbaarheid van de website of ter beschikking gestelde programmatuur.

Download onze privacyverklaring (.pdf 571Kb)